Varje ämnesförening kan köpa högst 100 biljetter och minst 15 biljetter.