Det är önskvärt att föreningarna säljer biljetter i första hand till sin egna medlemmar, men såklart får biljetter även säljas vidare till andra studeranden.