Det är önskvärt att föreningarna säljer biljetter i första hand till sin egna medlemmar. Men såklart får biljetter även säljas vidare till andra studeranden.