Vi önskar såklart att ämnesföreningarna vill erbjuda sina medlemmar möjligheten att köpa biljetterna för originalpris. Tyvärr kan vi däremot inte övervaka hur föreningarna väljer att sälja vidare biljetterna.