Domkyrkotorget

Elektroniska biljetter byts ut fr.o.m. kl 14 till karta och armband. Se till att ha din fysiska biljett / QR-kod med dig. Kom ihåg att du inte kommer in till efterfesten utan ett helt armband runt din handled!

I år hålls prestationsmärkesutdelningen på torget kl 18 – 23. Kom ihåg att ha ditt förra prestationsmärke sytt på halaren för att nå en ny prestation.

Det är vårt gemensamma ansvar att se till att det inte skräpas och vi önskar att ni slänger pantflaskor och annat skräp i containrarna som är till för dem.